X

Sri Swangsa

“Sri Swangsa” Culture and Arts Sibu, was first formed on 3rd January 2004, and registered as a non-governmental organization by 5th December 2005.
The objective of this organization is to encourage community involvement in Sibu, Sarawak on the cultural and artistic heritage, as well as studying, preserving and enhancing the local arts and culture. It also seeks to provide healthy alternative activities amongst the youth in Sibu. It has participated in the SIDF consecutively from 2012-2013 through these works: ‘Zapin Sibu’ and ‘The Golden Thread Suasa Keris’(Benang Emas Keris Suasa).

Sri Swangsa,Sibu是个文化艺术食补,最早成立于2004年1月3日,及2005年12月5日注册为非政府组织。 该组织的目标是鼓励诗巫社区参与砂拉越的文化和艺术遗产,研究,保护及提高当地的艺术和文化。它提供青年们健康的活动活动场所。该团连续参加了2012与2013年的诗巫国际舞蹈节。

“Sri Swangsa” Kebudayaan dan Kesenian Sibu, pertama kali ditubuhkan pada 3 Januari 2004, dan didaftarkan sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan sebelum 5hb Disember 2005.
Objektif organisasi ini adalah untuk menggalakkan penglibatan masyarakat di Sibu, Sarawak pada warisan budaya dan seni, dan juga belajar, mengekalkan dan meningkatkan seni dan budaya tempatan. Ia juga bertujuan untuk menyediakan aktiviti alternatif yang sihat di kalangan belia di Sibu. Ia telah mengambil bahagian dalam SIDF secara berturutan dari 2012-2013 melalui persembahan tersebut: ‘Zapin Sibu’ dan ‘The Golden Thread Suasa Keris (Benang Emas Keris Suasa).

 

FacebookTwitterGoogle+Share